אלי סיני


1927 - 2008

The Kitchen  A. Wesker
Habima, National Theatre 1978
Dir: Omri Nitzan
Photo: Ya'akov Agor 

© Photos
Editor Roni Toren
Web erezedna