אלי סיני


1927 - 2008

Richard III  Shakespeare
Habima, National Theatre, 1976
Dir: David Levine
Model Photo

© Photos
Editor Roni Toren
Web erezedna