אלי סיני


1927 - 2008

A Dog's Will  A. Suassuna
Habima, National Theatre 1972
Dir: Yosef Milo 
Preliminary costumes sketch    

© Photos
Editor Roni Toren
Web erezedna